TEENUSED

PAKUTAVAD TEENUSED

 • Ehituse peatöövõtt
 • Ehituse projektijuhtimine
 • Projekteerimise juhtimine

TÖÖPROTSESSI LÜHIKIRJELDUS

Tera Ehitus OÜ tegeleb kõigi vajalike ehituse projektijuhtimisetappidega:

 1. Idee kaardistamine
 2. Projekteerimine
 3. Hinnapakkumuse koostamine
 4. Ehitusloa hankimine
 5. Lepingu sõlmimine
 6. Ehitusprotsessi juhtimine ja tööde põhjalik dokumenteerimine
 7. Kasutusloa taotlus
 8. Kasutusvalmis hoone üleandmine Tellijale

PÕHIPRINTSIIBID TÖÖDE TEOSTAMISEL JA VÄÄRTUSTE KANDMISEL

PROFESSIONAALNE JA PAINDLIK KLIENDISUHE!

Meie maailmavaatest lähtuvalt on klient kuningas. Suuresti on projektijuhtimine seotud inimsuhetega ning nende hoidmine ongi üks meie suuremaid tööülesandeid ja väljakutseid.

AUS JA LÄBINÄHTAV ASJAAJAMINE!

Üksteise usaldus saab alguse ausast ja läbinähtavast koostööst. Selle aluseks on põhjalik ja õigeaegne teavitustegevus ja dokumentide korrektne ja läbinähtav presenteerimine.

KIIRE JA TÄPNE TÖÖPROTSESS!

Kokkulepitud koosolekud ja kohtumised algavad õigeaegselt, ei mingit hilinemist! Meie eesmärk on kõik käsile võetud tööd ja projektid lõpetada tähtaegselt või enne sedagi!

OHUTU JA KESKKONNASÄÄSTLIK EHITUSPROTSESS!

Meile on oluline, et ehitustegevus oleks ennekõike ohutu ja liiguks keskkonnasäästlikus suunas. Ohutuse tagame vastavate spetsialistidega, kes külastavad regulaarselt ehitusobjekte ja jälgivad tööprotsessi ohutust ja kvaliteeti.

KAASAEGNE JA INNOVATIIVNE EHITUSJUHTIMINE!

Ehitustegevuse dokumenteerimine liigub paberilt virtuaalkeskkonda. Seetõttu on meie ettevõttes samuti kasutusel innovatiivne Bauhub keskkond ehitusdokumentide haldamiseks kõigi osapoolte vahel. See tähendab seda, et kõik vajalikud projektid, koosolekute protokollid, ehituspäevikud, kaetud tööde aktid ja materjalide sertifikaadid on Teile igal ajahetkel kättesaadavad. Ettevõtte siseselt kasutatakse eelarve haldamiseks Bauwise programmi, et kõikvõimalikud hanked ja tarned oleksid tähtaegselt täidetud.

TOETAV TÖÖKULTUUR!

Projektijuhtimine on meeskonnatöö, kus edu aluseks on murede ja rõõmude jagamine ning neile reageerimine. Ükski projekti- või objektijuht ei ole oma muredega üksi.

AUSTUS KÕIGI OSAPOOLTE VASTU!

Ehitusprotsessist võtavad osa väga paljud osapooled – tellija, omanikujärelevalve, kohalik omavalitsus, alltöövõtjad, tarnijad jne. Meie hinnangul peab kõik osapooli austama ja nendega viisakalt suhtlema. Sellisel juhul saadab kogu ehitusprotsessi edu!

Võta ühendust